Predpôrodná príprava Liptov

telefón: 0903 533 903

e-mail: ivetak@porodsk.sk

web: www.porodsk.sk

 

Kde nás nájdete

Mgr. Kucková Iveta – predpôrodná príprava

J. Hollého 391

034 95 Likavka

 

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je ivetak@porodsk.sk.


Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.